Rezumatul activităţii mele în 2013

teodor-neamtu_75.jpgAnul 2013 a fost un an în care o serie de proiecte deosebit de importante au fost implementate în municipiul nostru. Acest raport cuprinde principalele activităţi şi proiecte desfăşurate de direcţiile, serviciile şi operatorii publici din cadrul municipalităţii medieşene.

Bugetul pentru anul 2013 a crescut cu aproximativ 15% comparativ cu anul 2012. La fel ca şi în anii precedenţi, Mediaşul a avut un buget de dezvoltare, axat cu precădere pe investiţii menite să ducă la creşterea calităţii vieţii şi la creşterea confortului tuturor locuitorilor municipiului.

Putem afirma că anul 2013 a fost anul în care ne-am concentrat atenţia şi eforturile în demararea procesului de definitivare a celui mai mare proiect cu fonduri europene realizat în municipiul Mediaş şi anume, proiectul de reabilitare a infrastructurii de apă-canal, stadiul proiectului la finele anului 2013 fiind de 99,69% realizat pentru Municipiul Mediaş.

De asemenea, tot în 2013 au fost finalizate lucrări importante de investiţii, precum: echiparea tehnico-edilitară a sălii de sport din incinta Şcolii Gimnaziale nr.5, care pune la dispoziţia elevilor şcolii, dar nu numai, un teren de handbal şi 150 de locuri pentru spectatori, echiparea tehnico-edilitară a zonei construite str. Comandor D. Moraru, derularea investiţiei Centrul de îngrijire şi asistenţă persoane vârstnice care va continua şi în 2014, şi în acelaşi timp, a avansat stadiul de amenajare a parcului de recreere „Izvorul Dorului” şi a spaţiului de joacă de pe strada C. Brâncoveanu.

Acţiunile destinate încurajării activităţilor sportive şi şcolare de performanţă au continuat prin premierea a151 de elevi din municipiul Mediaş. În ceea ce priveşte sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, municipalitatea, prin Direcţia de Asistenţă Socială, a desfăşurat o serie de activităţi menite să vină în sprijinul celor nevoiaşi.

Nu în ultimul rând, din punct de vedere cultural, anul 2013 a fost un an bogat în evenimente, derulându-se un număr de 70 activităţi culturale. Am reuşit să păstrăm evenimente culturale de tradiţie în municipiul nostru şi să promovăm imaginea oraşului nostru prin evenimente de anvergură naţională şi internaţională.

Avem convingerea că toate aceste proiecte, care se înscriu în strategia de dezvoltare a municipiului Mediaş, vor îmbunătăţi considerabil calitatea vieţii medieşenilor şi vom depune toate eforturile necesare pentru implementarea de proiecte noi care să răspundă nevoilor cetăţenilor.

socialPotrivit datelor ultimului recensământ realizat în anul 2011, populaţia stabilă a municipiului Mediaş este de 46.530 de persoane. În anul 2013 au fost înregistraţi 948 nou-născuţi, în creştere faţă de anul precedent. Numărul deceselor din anul 2013 este de 626, în scădere faţă de anul 2012.

grafice

Faţă de anul 2012, numărul şomerilor din Municipiul Mediaş a scăzut, menţinându-se trendul descendent din ultimii ani. Media aritmetică pe lunile anului a şomerilor înregistraţi la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă în Mediaş în anul 2013 este de 832,5 persoane.

someri

Bugetul Municipiului Mediaş în anul 2013 a crescut, comparativ cu anul 2012, cu aproximativ 15%. Bilanţul anual al Municipiului Mediaş pentru 2013 constă în veniturile anuale de 111.072,140 mii lei (care include şi excedentul de 18.309 mii lei, aferent anului anterior) şi cheltuielile în valoare de 94.162,32 mii lei, iar veniturile au provenit în marea lor majoritate din impozitele şi taxele locale, precum şi din cotele defalcate din impozitul pe venit. Conform acestui bilanţ, bugetul anului 2013 are un excedent de 16.909,82 mii lei. Din tabelul următor reiese evoluţia bugetului Municipiului Mediaş în perioada 2008 – 2013.

buget

INVESTIŢII, MODERNIZĂRI ŞI REPARAŢII PE DOMENIUL PUBLIC

Investiţia de realizare a Centrului de îngrijire şi asistenţă persoane vârstnice a demarat în anul 2011, continuând până în prezent. În decursul anului trecut s-au executat la corpul A: lucrări la structura de rezistenţă parter, etaj I şi etaj II (plăci de beton armat, stâlpi, centuri, buiandrugi, casa liftului). În cadrul lucrărilor de arhitectură s-a executat zidărie exterioară şi interioară şi s-au tencuit şi gletuit pereţii interiori la subsol, parter şi etaj I. Au fost executate instalaţiile de apă, canalizare, stingere incendiu şi electrice la subsol, parter şi etaj I, iar cele de cablu TV şi voce-date la parter şi etaj I. La corpul B: s-au turnat fundaţiile, placa de la cota 0 şi s-a executat zidăria de la parter. În data de 04.11.2013 a fost reziliat contractul de execuţie exclusiv din vina constructorului. Valoarea lucrărilor executate în 2013 este de 632.035,52 lei.

S-a continuat proiectul de Extindere reţele de iluminat public în municipiul Mediaş (str. Moşnei, Ighişului, Rora Mare şi Pe Cetate) şi în 2013. Astfel s-au executat lucrări de extindere a reţelei de iluminat public pe cele patru străzi. S-au montat 3300 ml cablu, s-au plantat 69 stâlpi tip 10001, 30 stâlpi 10002 şi 124 corpuri de iluminat. Lucrarea este finalizată şi a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor. Valoarea lucrărilor executate în 2013 este de 295.622,33 lei.

În 2013 s-a realizat Echipare tehnico-edilitară zona construită str. Comandor D. Moraru. Astfel, s-au executat reţea de iluminat public 1850m, reţea canalizare pluvială 1483m, racorduri de canalizare pluvială 186m, 57 cămine de canalizare pluvială, reţea canalizare menajeră 1091m, racorduri de canalizare menajeră 168m, 54 cămine de canalizare menajeră, reţea de alimentare cu apă potabilă 1330m, branşamente 18 bucăţi, hidranţi subterani 15 bucăţi şi cămine de vane 8 bucăţi. La reţeaua de drumuri şi parcări sau executat lucrări de terasamente şi sau aşternut 2400mc de balast. S-au turnat fundaţiile şi elevaţiile postamentului necesar amplasării avionului. Valoarea lucrărilor executate în  2013 este de 2.187.897,71 lei.

Sala Sport 5Investiţiile începute deja în anii precedenţi au continuat şi au fost realizate pe parcursului anului 2013. Astfel a avut loc echiparea tehnico-edilitară a Sălii de Sport de la Şcoala Gimnazială Nr.5 prin care s-au realizat  canalizare pluvială 248m, canalizare menajeră 240m,   reţea de apă 70m, modificare traseu conductă de gaz 180m şi lucrări la sistemul rutier, respectiv 35 locuri de parcare în suprafaţă de 1190mp, trotuare cu pavele 463mp şi zone verzi 1161mp. Lucrarea a fost finalizată. Valoarea lucrărilor executate în  2013 este de 353.580,44 lei.

Proiectul Amenajarea parcului Izvorul Dorului a fost întrerupt pe perioada anului 2013 din lipsa finanţării de la minister însă până în acel moment s-au executat lucrări de amenajare peisagistică şi împrejmuire cu gard în lungime de 1525 ml. Valoarea lucrărilor executate în  2013 este de 88.644,88 lei din bugetul local. În cadrul proiectului de

Amenajare spaţiu de joacă str. Constantin Brâncoveanu s-au executat 800 mp pavaj pe aleea principală şi aleile de legătură cu parcarea de pe str. C. Brâncoveanu, scările dintre aleea principală şi aleea de lângă zidul cetăţii, s-au montat aparatele de joacă, cele de fitnes, băncile, coşurile de gunoi, s-au însămânţat zonele afectate de lucrări, s-a plantat 190ml gard viu şi 22 de arbuşti decorativi. Lucrarea a fost finalizată. Valoarea lucrărilor executate în  2013 este de 289.376,91 lei.

Modernizarea infrastructurii rutiere şi introducerea utilităţilor de apă-canal a continuat şi în anul 2013. La finalul anului trecut, progresul fizic înregistrat la nivelul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu” al operatorului S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru Municipiul Mediaş era de 99,69%.

În data de 31.10.2013, a avut loc inaugurarea oficială a Staţiei de Epurare a Apelor Uzate din Municipiul Mediaş, care a fost proiectată să funcţioneSTATIE EPURAREze la un debit maxim zilnic de 24858,0 mc/zi = 287,7 l/s, iar încărcarea organică pentru care a fost dimensionată este de 74000 locuitori echivalenţi. În viitor, ca urmare a extinderii infrastructurii de apă uzată, vizată în Etapa a II-a de finanţare (2014 – 2020) a proiectului operatorului de apă S.C. Apa Târnavei Mari S.A., staţia va deservi şi localităţile limitrofe (comunele Alma, Brateiu, Dârlos, Valea Viilor, Târnava şi oraşul Copşa Mică).

În data de 31.10.2013, Operatorul Regional de Apă şi Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a avut loc inaugurarea oficială a Staţiei de Tratare a Apei din Municipiul Mediaş. În prezent, noua staţie deserveşte întreg Municipiul Mediaş, asigurând furnizarea apei potabile la standarde europene pentru cca. 50.000 de locuitori. În Etapa a II-a de finanţare (2014 – 2020), sunt vizate lucrări de extindere a reţelei de alimentare cu apă potabilă în majoritatea localităţilor rurale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, iar staţia de tratare Mediaş va deveni o staţie regională, urmând să deservească circa 70.000 locuitori din municipiul Mediaş, comunele Alma, Brateiu, Dârlos, Valea Viilor, Târnava şi oraşul Copşa Mică.

Proiectul de reabilitare a străzilor şi infrastructurii de apă – canal în mun. Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou din fonduri rambursabile BERD a continuat, astfel că s-au finalizat 24 de străzi şi s-a semnat procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în 2013. Lucrările executate pe aceste străzi sunt:

-Iuliu Maniu: sistem rutier 1093m cu lăţime 5m; reţea de alimentare cu apă 370m; reţea de canalizare menajeră 402m; reţea de canalizare pluvială rigola carosabilă 800m;

-Neajlov: sistem rutier 170m cu lăţime între 3m şi 6,5m;

-Negoiu: sistem rutier 60m cu lăţime între 2,5m şi 4,5m; reţea de alimentare cu apă 60m; reţea de canalizare menajeră 59m;

  Strada Şlefuitorilor: sistem rutier  400ml cu lăţime între 2,75m şi 6m; reţea de alimentare cu apă  440m; reţea de canalizare pluvială  310m; reţea de canalizare pluvială  134m;

– Aron Cotruş şi Baia de Nisip: sistem rutier 320ml cu lăţime între 3m şi 7,6m;

-Hula Nouă: sistem rutier 345ml cu lăţime 5m; reţea de canalizare pluvială rigolă carosabilă 363m; reţea de canalizare menajeră 366m;

-Râşnov: sistem rutier 310ml cu  lăţime între 3m şi 4m; rețea de alimentare cu apă 200m; reţea de canalizare menajeră 300m; reţea de canalizare pluvială rigola de acostament 231m;

-Posada: sistem rutier 503 ml cu lăţime între 3m şi 6m; reţea de alimentare cu apă 725m; reţea de canalizare menajeră 667m; reţea de canalizare pluvială 495m;

-Grigore Alexandrescu: sistem rutier 290m cu lăţime 5,5m; reţea de alimentare cu apă 280m; reţea de canalizare menajeră 277m; reţea de canalizare pluvială 258m;

-Gravorilor : sistem rutier 980m cu lăţime 7m;-Bâlea: sistem rutier 55 m cu lăţime între 2,5m şi 3m;

  Vulcan: sistem rutier 170m cu lăţime între 3m şi 5,5m;

– Mestecăniş: sistem rutier 74m cu lăţime 4m; reţea de alimentare cu apă 78m; reţea de canalizare menajeră 68m; reţea de canalizare pluvială 40m;

– Făgăraş: sistem rutier 40m cu lăţime între 2,5m şi 4 m; reţea de alimentare cu apă 40m; reţea de canalizare menajeră 37m;

-Jiului: sistem rutier 51m cu lăţime 3m;  reţea de canalizare menajeră 57m;

– Timotei Cipariu: sistem rutier 172m cu lăţime între 2,5m şi 5,5 m; reţea de alimentare cu apă 175m; reţea de canalizare pluvială 58m; reţea de canalizare menajeră 145m;

– Parâng: sistem rutier 53m cu lăţime 5m; reţea de alimentare cu apă 55m;

– Tâmpa: sistem rutier 61m cu lăţime 4m; reţea de alimentare cu apă 70m; reţea de canalizare unitară  58m;

– Prislop: sistem rutier 114m cu lăţime 5,5m; reţea de alimentare cu apă 120m; reţea de canalizare unitară 124m;

– Nuferilor: sistem rutier 185m cu lăţime între 3,5m şi 4,5m; reţea de alimentare cu apă 184m; reţea de canalizare pluvială 174m;

– Rora Mare: sistem rutier  760m cu lăţime 6m; reţea de alimentare cu apă  771m; guri de scurgere 22 buc;

– Papiu Ilarian: sistem rutier 270 m cu lăţime între 3m şi 4,5 m; reţea de alimentare cu apă 282m; reţea de canalizare pluvială 100m;

– Prunului: sistem rutier 65m cu lăţime 3m; reţea de alimentare cu apă  53m; reţea de canalizare menajeră  71m;

– Mică: sistem rutier 53m cu  lăţime între 1,6m şi 4m; reţea de alimentare cu apă 55m.

Au mai fost executate lucrări la reţelele de apă şi canalizare pe străzile Ceahlău, Primăverii, Verii, Vâlcele, Mitropolit Sterca Suluţiu, Andrei Mureşan şi Vinului. Pe străzile Păcii, Mitropolit Sterca Suluţiu şi Ceahlău parţial au fost executate şi lucrări la sistemul rutier.

Primăria Municipiului Mediaş, prin Direcţia Tehnică, a realizat din Bugetul Local  alte 20 de lucrări pe străzile municipiului. Acestea sunt:

1. Reabilitare str. Legheşului – acces imobile – s-au executat lucrări la trotuare stânga – dreapta 420 mp, s-a montat grupul de pompe, s-a executat şanţul pereat de pe partea dreaptă şi stângă a drumului 450 m, s-a aşternut stratul de asfalt 1300 mp.

2. Amenajare sistem rutier drum acces cartier A.S. Werner – s-a turnat parţial fundaţia la zidul de sprijin si s-a început lucrarea la primul podeţ. Contractul de lucrări a expirat şi se va demarat o nouă licitaţie.

3. Consolidare versant între str. Pasaj Bran şi str. Greweln şi reabilitare str. Pasaj Bran – s-a executat zidul de sprijin, s-au executat lucrări la infrastructura şi suprastructura drumului, reţea canalizare menajeră 64 m, reţea de alimentare apă 150 m  şi  sistem rutier în lungime de 68m.

4. Modernizare str. Lunca Târnavei – s-au executat sistem rutier din  beton asfaltic  1183 mp şi trotuar din pavele 190 mp. Lucrarea a fost finalizată.

5. Modernizare str. Liviu Rebreanu – s-a executat sistem rutier  din asfalt 1260 mp; trotuar din pavaj   803 mp , reţea de canalizare pluvială 239 ml. Lucrarea a fost finalizată.

6. Modernizare str. Titel Petrescu – s-a executat sistem rutier din asfalt 2043 mp, trotuar din pavaj 659 mp şi reţea de canalizare pluvială 355 ml. Lucrarea a fost finalizată.

7. Modernizare str. Mihail Sadoveanu – s-a executat reţeaua de canalizare pluvială 230 ml, trotuar stânga – dreapta 679 mp şi sistemul rutier din asfalt 1250 mp. Lucrarea a fost finalizată.

8. Modernizare str. Barajului – s-a executat reţeaua de canalizare pluvială 345 ml, s-a executat amenajarea trotuarului pe partea dreaptă şi parţial stângă 269 mp şi la infrastructura drumului.

9. Modernizare str. Porumbelelor – s-au executat lucrări la infrastructura drumului – s-a aşternut stratul de balast pe întreaga suprafaţă a drumului.

10. Modernizare str. Teba – s-a executat reţeaua de canalizare pluvială 283 ml, trotuarul pe partea dreaptă 500 mp şi sistemul rutier din  asfalt 1740 mp. Lucrarea a fost finalizată.

11. Modernizare str. Ighişului – ramificaţii – s-au executat lucrări de terasamente şi suprastructură a drumului pe ramificaţiile 1 şi 2, amenajarea trotuarelor 150 mp, s-a turnat stratul de asfalt pe ramificaţiile 1 şi 2 în suprafaţă de 765 mp.

12. Amenajare sensuri giratorii – s-au executat 2 sensuri giratorii, unul în intersecţia str. Acad. I. Moraru – str. C. Brâncoveanu – str. N. Titulescu – str. J. Honterus şi al doilea în intersecţia str. Titus Andronic – str. Gării. Lucrarea a fost finalizată.

13. Reabilitare străzile Socului, Măgheranului şi Lalelelor – echipare edilitară – s-a lucrat la amenajarea trotuarelor 300 mp, la racorduri guri de scurgere la reţeaua de canalizare pluvială   40 m, la reţeaua de alimentare cu apă s-au montat 4 hidranţi de incendiu şi s-au  executat lucrări la suprastructura drumului pe str. Măgheranului şi pe str. Socului 1609 mp. Lucrarea a fost finalizată.

14. Reabilitare sistem rutier str. Tisei şi pod peste Valea Moşnei – s-a  executat  podul peste Valea Moşnei  şi sistemul rutier carosabil din asfalt  910 mp şi  trotuar din pavaj  247 mp. Lucrare a fost finalizată.

15. Reabilitare str. Emil Racoviţă – s-au executat lucrări de canalizare menajeră 408 m, alimentare cu apă 261 m, sistem rutier 995 mp şi trotuar cu pavele 205 mp. Lucrarea a fost finalizată.

16. Reabilitare şi extindere reţele edilitare prelungire str. Măgheranului – s-au executat lucrări de canalizare pluvială, canalizare menajată şi alimentare cu apă, s-au executat lucrări la infrastructura rutieră. Lucrarea a  fost finalizată.

17. Pod peste Pârâul Moşnei, str. Izvorului – s-au achitat avize la S.C. ELECTRICA S.A. , Apele Române, aviz E-ON Romtelecom, CFR Bucureşti, aviz mediu.

18. Reabilitare străzile Luncii şi Laurenţiu Toppeltinius – s-au achitat avize pentru Electrica S.A., S.C. E-ON Gaz S.A şi  mediu.

19. Reabilitare str. Ilarie Chendi – s-a realizat trotuar din pavele pe  240 mp.

20. Modernizare str. Aleea Tuşnad – s-au achitat avize pentru Electrica S.A., S.C. E- ON Gaz S.A.

LUCRARIÎn cadrul reparaţiilor la infrastructura rutieră, s-a executat covor asfaltic în suprafaţă de 51.831,82 mp pe străzile: A. Iancu (parţial), N. Filipescu, Pârâului, Carpenului Şesului, Şcolii (parţial), Lotru (parţial), Vidraru, Blajului, Alba Iulia (parţial), Baznei (parţial), Stadionului, Buziaş (parţial), Dorobanţilor (parţial), Câmpeni (parţial), Sadu (parţial), Libertăţii (parţial), parcare str.1 Decembrie, Carpaţi (parţial), Al . Vlahuţă, Sens giratoriu intersecţie str. Carpaţi cu str. Acad. I. Moraru. S-au executat plombe asfaltice în suprafaţă de 6.077,39 mp pe străzile: Sibiului, Unirii, Drum Ighiş, Turda, T. Andronic, Baznei, Nucului, Govora, Şt. L. Roth, A. I. Moraru, trotuar str. Sadu, trotuar str. Carpenului, trotuar str. N. Filipescu, P. Rareş, Gheţii, I. G. Duca, Eforie, Carpaţi, Cloşca, Horea, Pompierilor M. Eminescu. S-au ridicat la cotă 171 buc. cămine şi guri de scurgere pe străzile: N. Filipescu, A. Iancu, Vidraru, Sadu, Blajului, Baznei, Lotru, Sens Giratoriu. S-au executat marcaje rutiere în suprafaţă de 9.215,99 mp pe străzile: Unirii, Pompierilor, Şt. L. Roth, M. Eminescu, C. Brâncoveanu, Sibiului, Cluj, Baznei (parţial), Nucului, Govora, C. Porumbescu, L. Blaga, M. Viteazu, Carpaţi, A. Iancu şi principalele staţii de transport în comun, Blajului, Stadionului, Horea, A. Vlaicu, H. Oberth, Ighişului, 1 Decembrie, Brateiului, Cloşca, Vidraru, N. Titulescu, P-ţa A. Şaguna, Ac. I. Moraru. S-au executat reparaţii la trotuare (pavaj) în suprafaţă de 5.775,08 mp pe străzile: Blajului, 1 Decembrie (parţial), Unirii (parţial), Sebeş. S-au amplasat confecţii metalice constând în balustrade şi garduri în greutate de 24.368 kg în 20 de locaţii. De asemenea, au fost realizate lucrări de reparaţii la confecţiile metalice şi mobilierul urban deja existente.

Pe parcursul anului 2013 au fost eliberate 318 autorizaţii de construire, 24 autorizaţii de desfiinţate, 555 certificate de urbanism, 120 certificate de notare C.F. şi s-au prelungit 22 de autorizaţii de construire şi 35 de certificate de urbanism. În baza acestor autorizaţii au fost edificate 40 de locuinţe noi, 27 de extinderi la locuinţele existente, s-au executat 70 de branşamente la utilităţi, 23 extinderi de reţele cu branşamente iar 41 autorizaţii au fost pentru extinderea sau modificarea clădirilor existente, restul fiind alte lucrări din domeniu (reabilitare drumuri, montări de firme şi reclame, împrejmuiri,  construcţii cu caracter provizoriu). în anul care a trecut au fost terminate 94 de lucrări de construcţii pentru care s-a făcut recepţia la terminarea lucrărilor.

Piaţa Prim-Com SA a efectuat încă din luna ianuarie repartiţiile PIATAmeselor şi spaţiilor. Toate spaţiile comerciale (spaţii închise, magazii şi mese) din cadrul pieţei Mediaş au fost oferite spre închiriere comercianţilor în baza unei licitaţii publice, care a avut loc în cursul lunii ianuarie 2013, totodată reactualizându-se contractele aflate în vigoare ale societăţilor, precum şi a spaţiilor nou create.În incinta celor două hale mari din cadrul pieţei centrale s-au sectorizat mesele, rezervând mese pentru desfacerea mărfurilor în regim propriu. Platoul din faţa celor doua hale este destinat produselor sezoniere (răsaduri, căpşuni, cireşe, vişine, flori de sezon). Din surse proprii s-a extins sistemul de supraveghere video în zona centrală şi în piaţa agroalimentară de Cartier Gura Câmpului; s-a montat un sistem de antiefracţie la sediul societăţii; magazinul de Legume Fructe a fost dotat cu mobilier specific s-a schimbat uşa de la intrare, s-a instalat aer conditionat; s-a montat sistem de automatizare pentru cele două porţi intrare sediu şi aprovizionare carmangerii; s-a achiziţionat 1 buc. ladă frigorifică, motopompă  pentru magazinul de peşte; mesele din exterior au fost dotate cu scelet metalic şi prelată contra intemperiilor; s-a achiziţionat o platformă de cântărire marfă pentru greutăţi mai mari de 30 kg.; birourile din sediul administrativ au fost dotate cu mobilier adecvat.

UN MEDIU CURAT

Campania de împădurire, devenită deja tradiţie în municipiIMPADURIREul nostru, a continuat şi în 2013. În cadrul acestei campanii, au avut loc completări de goluri în plantaţiile forestiere tinere prin plantarea a 12.000 buc. din speciile gorun, paltin , frasin. De asemeneaîn plantaţiile forestiere s-au aplicat îngrăşăminte chimice pe 4,7 ha – cu 1400 kg, au avut loc lucrări de întreţinere prin descoplesire a 15,7 ha şi au fost realizate lucrări de mobilizare a solului în jurul a 63.500 puieţi.

În anul 2013 au continuat acţiunile de ecologizare, flori primarie 1atât prin crearea de noi spaţii verzi, cât şi de întreţinere a celor existente. Serviciul Public de Ecologizare a desfăşurat activităţi de mobilizare manuală a terenului pe o suprafaţă de 51.300 mp, s-a degajat 1.275.000 mp de teren de iarbă, frunze şi corpuri străine, s-au efectuat tăieri de corecţie a 823 de arbori şi arbuşti, 27 de arbori au fost tăiaţi mecanic, 78 de arbori au fost transplantaţi, iar pe o suprafaţă de 820 mp au fost văruiţi arborii existenţi.S-au achiziţionat şi plantat 4000 de bucăţi de gard viu, s-a tuns gard viu existent – 42.500 mp şi 822.000 mp de gazon a fost cosit. Au fost plantaţi 22.000 de bulbi de lalele, 368 de arbuşti, 20.000 de flori anuale şi 10.000 de flori bienale. În acest an s-au amplasat 4000 muşcate curgătoare pe stâlpii situaţi de-a lungul străzilor M.Eminescu, Unirii, H.Oberth, C.Brancoveanu, Carpaţi, Stadionului, 1 Decembrie, Sos.Sibiului, A.Vlaicu, M.Viteazu, St.L.Roth etc. În primăvara şi toamna anului 2013 s-au derulat două campanii de curăţenie generală în tot municipiul Mediaş , care s-au realizat cu sprijinul Serviciului Public de Ecologizare.

S-a continuat activitatea de modernizare a cimitirului şi în 2013 prin construirea de scări de acces între terasele cimitirului, placarea cu dale de beton a aleilor dintre scări, amenajarea  aleilor pietonale în incinta şi în exteriorul cimitirului, pietruirea aleii principale de acces, extinderea aleilor pietonale de acces la locurile de veci, montarea bordurilor şi pregătirea drumurilor interioare pentru asfaltare în suprafaţă de 1200 mp. Lucrările de modernizare vor continua şi în anul 2014.

Sumele colectate de la parcările publice nu au variat considerabil faţă de anul precedent. A avut loc întreţinerea periodică şi colectarea sumelor băneşti de la parcomate, agenţi vânzări tichete parcare, abonamente, suma ridicându-se la valoarea de 158.996,68 lei. S-au distribuit un număr de 340 cartele pentru stâlpii pneumatici şi 140 cartele pentru bariere. S-a supravegheat sistemul de acces în zona centrală pentru buna funcţionare a acestuia cât şi pentru desfăşurarea traficului restricţionat în această zonă. În urma pagubelor provocate care sunt în valoare de aproximativ 4310 lei s-a recuperat suma de 985 lei şi suma de 6000 lei a fost recuperată dintr-o distrugere a unui display în anul 2012.

Serviciul de Ecarisaj pe parcursul anului 2013 a capturat 669 câini comunitari.

salubritateOperatorul de salubritate S.C. ECO-SAL S.A. a fost finanţat şi în anul 2012 din bugetul local. Astfel, a fost transferată suma de 1,808,187.27 lei în vederea achiziţionării de utilaje şi îmbunătăţirea serviciilor operatorului. Cele mai importante achiziţii realizate din acestevenituri au fost: două autospeciale compactoare, pubele 120 L, containere subterane pentru  colectare deşeuri, echipamente de dezăpezire, tractor deşeuri voluminoase. A fost realizat un drum de acces către centrul de valorificare şi stocare şi au avut loc lucrări de mansardare şi modificări interioare la sediul societăţii. Din bugetul propriu, S.C. ECO-SAL S.A. a plătit rate la utilajele achiziţionate, a achiziţionat o centrală pe lemne şi a desfăşurat amenajări interioare.

În anul 2013 au fost colectate 25.713 tone de deşeuri, în creştere faţă de anul 2012, iar dintre acestea au fost valorificate 904,23 tone.

dezapezireÎn ceea ce priveşte salubrizarea domeniului public şi privat, anul trecut a fost măturată manual o suprafaţă de 20.896.175 mp iar suprafaţa măturată mecanizat  a fost de 19.535.182 mp. Au fost curăţate rigole în suprafaţă de 327.920 mp şi întreţinute căi publice pe o suprafaţă de 12.559.580 mp. În perioada 01.01.2013 – 31.12.2013 au fost desfăşurate lucrări de deszăpeziri pe străzile cuprinse în contractul de delegare, fiind folosite următoarele cantităţi de material antiderapant: clorură de magneziu 45,2 to., nisip 1235 mc., sare 267 to.

Pentru încurajarea şi stimularea cetăţenilor de a colecta selectiv, în decursul anului 2013 s-au distribuit în Municipiul Mediaş 42.000 saci galbeni pentru plastic/metal şi 40.000 saci albaştri pentru hârtie/carton gospodăriilor la case. În anul 2013 au fost desfăşurate 6 campanii de colectare a Deşeurilor provenite din Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE). Ca în fiecare an, au fost realizate „Curăţenia de Primăvară”, „Curăţenia de Toamnă”, Proiectul „Let’s do it Romania!”şi Proiectul local „Roadele compostului” care are ca scop învăţarea bunelor practici de către copii în ceea ce priveşte colectarea selectivă a deşeurilor, separarea corectă a deşeurilor biodegradabile, urmărirea transformării lor în compost , dar şi utilizarea corectă a compostului în obţinerea de culturi. Au mai avut loc proiectele “ECOlecţia”, “Eu selectez!” şi “Campanie de bun simţ” (în parteneriat cu Consiliul Local al Tinerilor).

autobuzeÎn anul 2013, S.C. Meditur S.A. a continuat Programul de Investiţii cu fonduri de la Bugetul Local, achiziţionând3 autobuze scurte, 2 autocare, componente pentru sistemul de ticketing, 2 microbuze noi Mercedes pentru transport local de persoane, 10 panouri informare cetăţeni în staţii de autobuz, 10 dispozitive pentru anunţul vocal al staţiilor în autobuze, 10 sisteme informare călători pe autobuze. De asemenea s-a concretizat legătura între reţeaua electrică de pe Şos. Sibiului cu cea de pe Str. Ighişului, pentru a face transport electric şi pe Str. Vidraru. În anul 2013 Meditur S.A. a realizat venituri totale în sumă de 7.933 mii lei şi a făcut cheltuieli totale în sumă de 7.760 mii lei, rezultând un profit de 173 mii lei. Pe linie de protecţie a mediului au fost întreprinse măsuri de reparaţie a mijloacelor de transport prin  lucrări de modernizare care au condus la reducerea emisiilor poluante chimice şi fonice şi încadrarea acestora în limitele admisibile.

Operatorul Regional de Apă şi Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. vizează creşterea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu apă şi de canalizare la standarde europene în aria de operare existentă. Conform termenelor stabilite în „Programul obiectivelor de investiţie propuse spre finanţare parţială sau integrală de la Bugetul epurare constructieLocal pentru anul 2013”, operatorul a efectuat lucrări ample de extindere, respectiv reabilitare a reţelelor de apă şi de canalizare din localitate. Astfel, Astfel, s-au continuat unele lucrări de investiţii începute în anii anteriori cu finanţare de la Bugetul Local Mediaş şi a fost demarată o serie de obiective de investiţii noi privind dezvoltarea infrastructurii de apă şi canalizare din municipiul Mediaş, cu finanţare de la bugetul Consiliului Local.

Operatorul Regional de Apă şi Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă acordată prin POS Mediu pentru perioada 2007 – 2013. Finanţarea nerambursabilă este acordată pentru implementarea proiectului nr. CCI 2007 RO 161 PR 005: „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”, conform Deciziei de Aprobare nr. C(2008)2433/09.07.2008 a Comisiei Europene, a Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1451 din 17.11.2008 şi a Contractului de Finanţare nr. 91950, încheiat la data de 28.11.2008, între Autoritatea de Management – POS Mediu şi S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A.. Preocuparea primordială a Operatorului Regional este de a implementa Proiectul cu succes, în baza unui management performant.

Conform Actului Adiţional nr. 7 / 15.11.2013 la Contractul de finanţare nr. 91950 / 28.11.2008, durata contractului, respectiv perioada de implementare a proiectului s-a modificat la 85 de luni, după cum urmează: data începere: 28.11.2008 / data finalizare: 31.12.2015.

La finalul anului 2013, progresul fizic înregistrat la nivelul Proiectului pentru Municipiul Mediaş era de 99,69%. Astfel au fost finalizate lucrările de reabilitare şi / sau extindere a reţelei de apă şi a reţelei de canalizare pe toate străzile vizate de Proiect, după cum urmează:

Reabilitare a reţelei de distribuţie apă pe străzile: Bucegi, Gravorilor, Govora, Piscului, Nucului, Baznei, 1 Decembrie, Aleea Eforie, Cluj, Predeal, Avram Iancu, Pârâul Tisei, Anton Pann, Mărăşeşti, Axente Sever, Stejarului, Oituz, Izvorului + Iazului + Valea Adâncă, Ulmului, Bathory Istvan, Mureşului, Buzdului, 9 Mai, Târgului, Ghe. Lazăr (Zona Moşna), Ghe. Lazăr (Zona A. Vlaicu), Alex. Vlahuţă, Panait Cerna, Aurel Vlaicu, legatură Pod – str. A.I. Moraru, A.I. Moraru, C-tin Brâncoveanu, str. M. Eminescu, Ludwig Roth, Piaţa Regele Ferdinand, Unirii – Pod pietonal, Stadionului + Perşani, Hermann Oberth, Liviu Rebreanu, Şcolii, str. Şcolii / Sticlei, Iuliu Maniu, Călugăreni, Milcov, Sibiului, Iacob Pisso, Iuliu Maniu – Neajlov, Hula Veche, Marţian Negrea, Baznei, Codrului, Plopului;

Extindere a reţelei de distribuţie apă pe străzile: Dealului, Bucegi, Gloria, Gravorilor, 1 Decembrie, Ghe. Lazăr – Binder Bubi, Moşnei – Eleşteu, Şipoţele – Avram Iancu, Brateiului, Ghe. Lazăr, Horea, Hermann Oberth, Gării – Pod Târnava, Călugăreni / Vidraru, Şoseaua Sibiului, Ighişului, Hula Nouă, Stadionului (by-pass);

Reabilitare şi extindere a conductei de aducţiune: Conductă aducţiune S.P. Hermann Oberth – Rezervor Gloria, Conductă racord la S.P. Hermann Oberth, Conductă aducţiune Statie Tratare – Rezervor Perşani, Conductă aducţiune S.P. Greweln – Rezervor Greweln, Staţie de pompare Apă Greweln;

Staţii de pompare apă potabilă: Staţie de pompare apă Hermann Oberth, Rezervor 2 x 500 mc Gloria, Rezervor 2 x 300 mc Greweln, Rezervor 2 x 2500 mc Perşani;

Reabilitare a reţelei de canalizare pe străzile: Alba Iulia, Arieş, Blajului, Câmpeni, Libertăţii + Rovinari, Calafat, Lupeni, Milcov, Bucium, Vlădeasa, Cibinului, Călugăreni, Sebeş, Dorobanţi, Vaslui, Lotru, Sadu, Zona Mal Ighiş, Şoseaua Sibiului, Vidraru, Iacob Piso, Predeal, Sinaia, Turda, Nucului, Govora şi Turda, Feleacului, Brateiului, Aurel Vlaicu, Panait Cerna, Brazilor, Alex. Vlahuţă, Viorelelor, Furcilor, Trandafirilor, Călăraşi, Vlad Ţepeş, Protopop Moldoveanu, Târgului, Ghe. Lazăr, 9 Mai, Florilor, Lutăriei, Şesului, Buzdului, Alexandru cel Bun, Pădurii, Graia de Jos, Avram Iancu, Dârstei, Timiş, Pârâului, Anton Pann, Ion Corvin, Arinului, Mureş, Stăvilar,  Dealului, Amurgului, Ciocârliei, Zorilor, Gloria, Sondorilor, Axente Sever, Păcii, Hermann Oberth, Mărăşeşti, Izvorului, Griviţei, George Coşbuc, Spitalului;

Extindere a reţelei de canalizare pe străzile: Angărul de Sus, Stejarului, Ghe. Lazăr, Protopop Moldovan, Petru Maior, Aurel Vlaicu, Intrarea Aviaţiei, Piloţilor, Castanilor, Toma Ionescu, Mal Stâng Târnava, Cronicar Neculce, Carpaţi, C-tin Brâncoveanu, Expoziţiei, I.C. Brătianu, Cojocarilor, Th. Aman, Lucian Blaga, Stadionului, Mal Drept Târnava, Nuferilor, Şerpuită, Progresului, Frasinului, Fagului, Ulmului, Oituz, Carpenului, Plopului, Aleea legatură str. Fagului – Oituz, str. paralel cu Moşna (Memorandist Român), Iuliu Maniu, Ştefan cel Mare, Ighişului, Sibiului, legatură Şos. Sibiului – Colector SP 9, Mimozelor + Ştrandului, Ghe. Lazăr – A. Vlahuţă, Socului, legătură Plopului cu 9 Mai, Sălciilor, După Zid, N. Titulescu, Podului, Carpaţi;

Staţii de pompare ape uzate: S.P. 1 – Sălciilor; S.P. 2 – Avram Iancu (Pod Moşnei); S.P. 3 – Stăvilarului; S.P. 4 – P-ţa Miron Costin; S.P. 5 – Pasarela Gura Câmpului; S.P. 6 – Brazilor; S.P. 7 – Piloţilor; S.P. 8 – Papiu Ilarian; S.P. 9 – Kromberg & Schubert.

SPRIJIN ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

social batraniSprijinirea persoanelor aflate în dificultate, a copiilor şi a vârstnicilor este în continuare o prioritate şi un pilon important pentru activitatea desfăşurată la nivel de municipiu. Astfel, în luna ianuarie 2013 existau un număr de 62 familii sau persoane singure beneficiare de venitul minim garantat (ajutor social), în decursul anului 2013 s-au primit 31 cereri noi, iar în luna  decembrie 2013 au fost  în plată  69 persoane  singure sau  familii. În  cursul anului  2013   au  fost acordate  5 ajutoare de urgenţă  şi 7  ajutoare  de înmormântare  în cazul  persoanelor  beneficiare  de ajutor social.

Au fost acordate ajutoare materiale constând în tichete sociale în valoare de 100 lei / persoană cu ocazia a 4 evenimente din an categoriei de pensionari cu venitul de până la  520 lei / lună (8 Martie – 806 pers., Paşte – 793 pers., Ziua Vârstnicului – 794 pers., Crăciun – 807 pers.). De asemenea a avut loc premierea (sub forma acordării unor drepturi băneşti într-un cadru festiv)  persoanelor vârstnice care au împlinit 80 de ani (272 de persoane premiate)  şi  premierea   familiilor  care au aniversat  50 de ani de căsătorie ( 74  familii premiate). În anul 2013, s-a înfiinţat Centrul de zi pentru persoane vârstnice cu o capacitate de 15 locuri pe zi.

pacheteÎn preajma sărbătorilor de Crăciun au fost distribuite un număr de 8000 pachete cadou copiilor cu vârsta până în clasa a IV-a din municipiul nostru. Aceste pachete au fost donate de Asociaţia Kleiner Prinz din Germania. Au fost subvenţionate integral 8.139 abonamente gratuite pentru transportul urban în comun (pensionari, persoane cu handicap, veterani de război, eroi ai revoluţiei etc.) în anul 2013 iar pentru elevi au fost subvenţionate parţial 9.883 abonamente.

Cantina de Ajutor Social  a acordat 170 de porţii acordate, în medie, lunar la 93 familii sau persoane singure, în cursul anului au fost 22 de solicitări de acordare de hrană la Cantina de Ajutor Social. Capacitatea Adăpostului de Noapte este de 14 locuri, iar în cursul anului 2013 au beneficiat de serviciile sociale primare şi specializate oferite de acest compartiment un număr de 49 persoane dintre care 6 femei şi 43 bărbaţi. Ajutoare pentru  încălzirea locuinţei cu lemne au fost acordate în 5 luni de vreme rece pentru o medie de 49 persoane, ajutoare pentru  încălzirea  locuinţei cu gaze  naturale au fost acordate în noiembrie şi decembrie pentru o medie de 1.272 familii, iar cele pentru energie  electrică au fost acordate în noiembrie şi decembrie unui număr de 16 familii. În 2013 la Mediaş s-au distribuit ajutoare alimentare categoriilor de persoane defavorizate unui număr de 3.646 de persoane. Au fost repartizate 5 locuinţe sociale în anul 2013, au fost întocmite 124 acte adiţionale pentru prelungirea de contracte de închiriere a locuinţelor sociale şi 161 dosare au fost soluţionate şi cuprinse în Lista de priorităţi a anului 2014 privind locuinţele sociale.

În sprijinul copiilor aflaţi în dificultate, au fost întocmite 70 anchete sociale, 150 de rapoarte şi fişe de monitorizare şi 21 de planuri de servicii, în vederea prevenirii separării copiilor de familia de provenienţă.

În 8 aprilie a fost organizat un eveniment în vederea sărbătoriri zilei internaţionale a romilor şi a avut loc organizarea în data de 12 octombrie 2013, pentru a patra oară în Mediaş a evenimentului tradiţional  Balul Ţiganilor,  prilej de integrare si socializare a acestei etnii şi de promovare a culturii  specifice. Au avut loc acţiuni de salubrizare a spaţiului verde din jurul blocurilor de locuinţe sociale situate pe str. Tineretului şi str. Luncii nr.3, cu implicarea beneficiarilor de locuinţe sociale şi a Serviciului Public de Ecologizare.

În vederea eradicării fenomenului cerşetoriei, în cursul anului 2013 au fost continuate acţiunile comune cu reprezentanţii Poliţiei Municipiului Mediaş, în cadrul Campaniei „STOP  CERŞETORIA” – proiect iniţiat de Primăria Municipiului Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială în urmă cu 3 ani.

Beneficiarii serviciilor acordate în Unitatea de Asistenţă Medico – Socială sunt persoane cu afecţiuni cronice care necesită temporar sau permanent supraveghere, asistare, îngrijire, tratament şi care datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială. Pe parcursul anului 2013 în U.A.M.S. Mediaş au beneficiat de servicii socio-medicale un număr de 67 de persoane din care 40 au beneficiat de serviciile noastre din anul 2012. Din cele 67de persoane internate 25 au decedat iar 2 beneficiari au fost externaţi.

smurdBiroul SMURD din cadrul D.A.S. Mediaş reprezintă componenta instituţională a administraţiei publice locale Mediaş în cadrul serviciului SMURD  constituit în parteneriat cu Autoritatea de Sănătate Publică prin Spitalul Judeţean Sibiu (UPU), cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă, I.S.U. Sibiu, prin Detaşamentul de pompieri Mediaş. Acest serviciu funcţionează în vederea apărării şi salvării de vieţi omeneşti atunci când acestea sunt expuse unui pericol iminent determinat de diferiţi factori care apar în timpul unor evenimente care se produc la nivelul sectorului de competenţă.

În cursul anului 2013 serviciul SMURD din cadrul Detaşamentului de pompieri Mediaş  a intervenit în 1366 de cazuri cu 73 de cazuri mai mult ca în anul 2012. În ceea ce priveşte cazuistica acţiunilor, 76% din totalul intervenţiilor o reprezintă asistenţa medicală de urgenţă, restul de 24,00% fiind reprezentată de asistenţa medicală la cazuri de natură traumatică : accidente rutiere, traumatisme produse prin agresiune, traumatisme produse prin cădere de la acelaşi nivel, cădere de la înălţime, etc. Asistenţa medicală de urgenţă s-a asigurat în cazul bolilor cardiace, lipotimiilor, insuficienţe respiratorii, stopului cardio-respirator neresuscitabil, come diabetice şi etilice, cazuri de natură neurologică, etc.

Spital MediasSpitalul Municipal Mediaş, în anul 2013, a obţinut finanţări de la Bugetul Local în valoare de 1.500.000 lei din care 750.000 lei pentru cheltuieli materiale şi 750.000 lei pentru cheltuieli de capital, a contractat fonduri de la Casa de Asigurări Sibiu în valoare de 19.138.607 lei, a realizat venituri proprii şi a obţinut donaţii şi sponsorizări. Activitatea medicală s-a desfăşurat în anul 2013 în condiţii normale. Astfel, numărul de bolnavi internaţi a fost 12.074; mortalitatea a fost de 2,28;  durata medie de spitalizare a fost de 7,16 faţă de media naţională de 7; media paturilor ocupate a fost de 258,19 din 365 zile. Indicatorii statistici realizaţi se încadrează în mediile naţionale.

În anul 2013 s-au realizat o serie de investiţii. S-au achiziţionat ca mijloace fixe: laringoscop în valoare de 4.280 lei, microtom în valoare de 32.364 lei, baie flotaţie în valoare de 6.448 lei, incubator în valoare de 5.908 lei, lampa scialitică în valoare de 40.000 lei, motor ortopedie în valoare de 41.850 lei, dispozitiv pentru dezgheţare şi încălzire a plasmei în valoare de 28.000 lei, ecograf 3D în valoare de 126.820 lei, videogastroscop şi videocolonoscop în valoare de 124.000 lei, aparat de radiologie Roentgen în valoare de 552.500 lei, licenţe medicale în valoare de 163.550 lei. Aceste achiziţii au fost făcute cu fonduri de la Bugetul local şi din veniturile proprii ale spitalului. Pe parcursul anului s-au efectuat lucrări de reparaţii curente şi întreţinere în secţiile din spital cu fonduri proprii. La pavilionul I-Interne s-a realizat hidroizolaţie la fundaţia clădirii. Lucrarea a fost efectuată cu fonduri de la Bugetul Loca. Din sponsorizări s-a reamenajat curtea spitalului prin pavarea cu dale şi, tot din sponsorizare, s-a montat o uşă automatizată la intrarea în clădirea de la urgenţa spitalului.

copiiÎnvăţământul a avut o importanţă deosebită pentru municipalitate. În cele 22 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din municipiul Mediaş, în anul şcolar 2013/2014 au fost înscrişi un număr de 8616  elevi, astfel: 5 licee – 2974 elevi; 10  şcoli cu clasele I-VIII – 4013 elevi; 7 grădiniţe – 1629 preşcolari. Suma alocată prin Bugetul Local pentru activităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Mediaş în anul 2013 a fost de 29.386,27mii lei, folosiţi pentru personal, materiale, burse, investiţii şi SF Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare. În cadrul D.A.S. funcţionează două creşe care oferă servicii sociale cu program de zi specializate în creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani. În anul 2013 au fost înscrişi 64 de copii, fiind vacante 26 de locuri (Creşa Nr.1 – capacitate de 30 locuri, ocupate 28; Creşa Nr.2  – capacitate de 60 locuri, ocupate 36).

CULTURĂ, SPORT, TURISM ŞI TINERET

concertAnul 2013 a fost pentru Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret un an bun, bogat în realizări cu activităţi de anvergură, activităţi care au acoperit o paletă largă de domenii culturale şi care s­au bucurat de o mare audienţă din partea publicului. Primăria a contribuit la stimularea performanţei prin premierea, la fel ca în anii anteriori, a 151 de  elevi care au obţinut rezultate foarte bune la concursurile naţionale şi internaţionale în anul 2013.

TURISMConform Centrul de Informare şi Promovare Turistică Mediaş, comparativ cu anul 2012, în anul 2013 frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare se caracterizează în plin sezon estival printr-un număr de 3939 turişti, comparativ cu anul 2012, când au fost un număr de 3587 turişti, ceea ce înseamnă că a crescut numărul turiştilor care vizitează Mediaşul cu 352 turişti. În anul 2013 Muzeul Municipal Mediaş a avut 3933 vizitatori, din care 920 adulţi şi 3013 copii si studenţi. Aici s-au desfăşurat o serie de expoziţii ce au însumat vizitatori. În 2013, la BibliotecaBIBLIOTECA MunicipalăSt. L. Roth” Mediaş, s-au înscris un număr de 366 cititori noi, frecvenţa anuala a fost de 13.720 cititori / utilizatori, a fost împrumutat la domiciliu un număr de 39.117 resurse de bibliotecă. Au avut loc diverse lansări de carte şi evenimente menite să promoveze lectura şi cultura în rândul copiilor, tinerilor, adulţiilor şi vârstnicilor.

La Sala Traube pe parcursul anului 2013 s-au desfăşurat aproximativ 70 de activităţi culturale dintre care 39 de proiecte fac parte din Agenda manifestărilor culturale aprobată de către Consiliul Local al municipiului Mediaş. Printre evenimentele majore desfăşurate sunt spectacole de dansuri şi teatru cu ocazia „Zilelor Culturii Maghiare”,Festivalul “Mediaş-cetate medievală târg de meşteşuguri vii” din cadrul “Zilelor culturale ale judeţului Sibiu”  . Spectacole susţinute de Filarmonica de la Viena cu  protagoniştii: Catarina Lal, Iva Mrvos, Nicola Zaric, dar şi Theodore Coresi, tradiţionalele Concerte de colinde susţinute de Fuego,  Mirela Mănescu Felea, Florentina si Petre Giurgi, Grupul “Motto şi alţi solişti de valoare. Au mai avut loc manifestări ale instituţiilor de învăţământ medieşene, concertul Filarmonicii de la Viena în data de 15 decembrie începând cu ora 19.00, precum şi spectacole de teatru cu tematică religioasă. Proiectul „Pianul Călător” găzduit de Sala Traube a continuat şi în anul 2013. European Royal Orchestra din Bucureşti cu un excelent Regal Vienez dar şi tradiţionalele concerte de colinde susţinute de Ştefan Hruşcă, Angela Rusu, Corul de cameră Mediensis şi alţi solişti de valoare.

DSCF1091La cinematograful Mediensis pe parcursul anului 2013, au fost prezentate 455 de proiecţii de film, numărul  spectatorilor însumând 3827 de persoane. În anul 2013 Sala Sporturilor a găzduit meciurile de Cupa Romaniei si EuroChallenge ale echipei de baschet, Campionatul Naţional de Tineret U23 – baschet masculin, a – IX a ediţie a concursului Cupa “ Mirajul Dansului ”, Turneul Campionatului Naţional de baschet U14 feminin – Grupa Valorică B, Turneul Campionatului Naţional baschet U14 masculin – faza a II-a,  Cupa României baschet masculin  – ediţia 2013/2014,  Liga Naţională de Baschet Masculin – ediţia 2013/2014,  Concursul  Naţional de dans sportiv „CUPA MEDIAŞ” ediţia a VII-a – Club de Dans Sportiv Magic of the Dance, EuroChallenge – editia 2013/2014 – Grupa D.

1231274_375378592594735_835358640_nPrincipalele evenimente devenite tradiţie desfăşurate în 2013 au fost Festivalul de Muzică Folk „Mediaş – Cetate Seculară“, „Central European Film Festival” “7+1” (A treia Europă), ediţia a III-a,  Concertul de pricesne „Duminica de Florii” ediţia a VI-a, „Bazar de Paşti”, a VI- ediţie a „Maialului”– serbare câmpenească, Ziua Internaţională a Femeii”, 1 octombrie „Ziua internaţională a persoanelor vârstnice” „Cămara Tradiţională“ „Ziua Recoltei” ediţia a X-a, „Balul Romilor” ediţia a VI-a.

RELAŢII INTERNAŢIONALE

Relaţiile de înfrăţire pe care municipiul Mediaş le are se dezvoltă continuu. În perioada 31 mai – 3 iunie a avut loc Festivalul Cultural al Oraşelor Înfrăţite în municipiul Dabrowa Gornicza din Polonia, înfrăţit cu municipiul Mediaş din 2011. Acest festival a avut loc în cadrul programului Europa pentru Cetăţeni. La eveniment au participant oraşele Castell Umberto (Italia), Câmpulung Moldovenesc (România), Mediaş (România), Studenka (Republica Cehă) şi Dabrowa Gornicza (Polonia). Această întâlnire a avut ca tematici implicarea cetăţenilor în viaţa publică, evenimentele culturale desfăşurate pentru cetăţenii fiecărui oraş, promovarea turismului prin amenajarea unui stand promoţional în vederea dezvoltării turismului (un stand turistic al municipiului Mediaş în Dabrowa Gornicza şi un stand al municipiului polonez la Mediaş) şi vizite la instituţiile din municipiu. Ca urmare a acestei vizite, municipiul nostru a aplicat la programul Europa pentru Cetăţeni în septembrie 2013, proiectul nostru fiind aprobat în decembrie 2013. Conform acestuia, în mai 2014 va avea loc la Mediaş o întâlnire a 60 de persoane din Polonia, Ungaria şi Olanda.

INFRATIRIÎn perioada 16 – 19 octombrie 2013, am găzduit două delegaţii ale oraşelor înfrăţite Dabrowa Gornicza – Polonia şi Sopron – Ungaria. Invitaţii au participat la Festivalul Vinului şi la Zilele Culturii Maghiare. De asemenea, au avut loc discuţii privind proiecte de colaborare în educaţie şi tineret pe care sperăm să le realizăm până în 2016.

La sfârşitul lunii octombrie 2013, o delegaţie medieşeană a vizitat municipiul Skasterlan – Olanda înaintea regionalizării în cadrul căreia municipiul s-a unit cu alte două municipalităţi formând acum „Lacurile Frislandeze”. Obiectivele acestei întâlniri au fost găsirea unor modalităţi de colaborare în domeniul turismului şi prezentarea unui bilanţ al celor 17 ani de înfrăţire. Vizita în Olanda a fost una menită să găsim modalităţi de colaborare în turism. Totodată, am prezentat un bilanţ al colaborării noastre viitoarei conduceri a  municipiului nou format “Lacurile Frislanedze”.

Odată cu alegerile locale din Skasterlan – Olanda unde au fost aleşi consilierii locali, o delegaţie a consilierilor medieşeni a fost invitată la ultima şedinţă de consiliu local din Skasterlan din 17 decembrie 2013, fiind o şedinţă festivă. Aceasta a marcat unirea a trei municipalităţi pentru formarea municipiului “Lacurile Frislandeze”.

PROIECTE INTERNAŢIONALE

sigla comisia europeanaProiectul „Common Activities for European Citizens” (Activităţi comune pentru cetăţeni europeni) face parte din Programul Europa pentru Cetăţeni, Acţiunea 1. Cetăţeni activi pentru Europa, Măsura 1.1 Întâlniri ale oraşelor înfrăţite. Primăria Municipiului Mediaş a aplicat în anul 2013 pentru acest proiect şi a câştigat finanţarea acestuia în valoare de 9.000 EUR în proporţie de 100% rambursabili. Partenerii acestui proiect sunt oraşele înfrăţite cu Mediaşul, Dabrowa Gornicza – Polonia, Sopron – Ungaria şi Lacurile Frislandeze – Olanda. În perioada 8-12 mai 2014, la Mediaş se vor reuni 60 de persoane străine. În cadrul proiectului vor avea loc întâlniri cu cetăţenii şi dezbateri pe tema voluntariatului. De asemenea se va realiza un plan de activităţi comune între cetăţenii celor 4 oraşe europene şi vor avea loc vizite la instituţiile publice medieşene.

Municipiul Mediaş este partener în proiectul JEWEL – “Joint Easily Wafted East Laboratory Model“, finanţat de Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei (SEE) şi care are ca scop principal elaborarea de strategii de dezvoltare economică pentru zonele istorice din oraşele partenere. Bugetul total al acestui proiect este de peste 2 milioane Euro, din care 236.000 Euro vor fi alocaţi Mediaşului. Principalul punct comun al oraşelor partenere este acela de a avea un centru istoric important din punct de vedere arhitectural şi funcţional.

Proiectul JEWEL este o continuare a proiectului CREA.RE şi se desfăşoară până în anul 2014, având drept scop principal reînvigorarea funcţionalităţii urbane a zonei centrale, în cazul Mediaşului – Piaţa Regele Ferdinand I.

Principalele scopuri care vor fi atinse prin acest proiect sunt înfiinţarea unui centru urban pentru dezvoltarea ideilor inovative în ceea ce priveşte viitorul oraşului, sprijinirea tinerilor antreprenori care doresc să dezvolte o afacere în centrul oraşului, ca şi înfiinţarea unui centru pentru IMM-urile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul serviciilor cultural – creative.

Partenerii JEWEL sunt: Municipalitatea Perugia, Italia; Sviluppumbria – Agenţia Regională pentru Dezvoltare Economică din Regiunea Umbria; Municipalitatea Mediaş, România; Direcţia de Dezvoltare – Regiunea Grecia de Vest; Direcţia Municipală de Planificare şi Dezvoltare – Municipiul Patras, Grecia; Municipalitatea Sliven, Bulgaria; Municipiul Sibernik, Croaţia; Municipalitatea Gjirokastra, Albania; Universitatea Gjirokastra, Albania.

DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ ŞI VOLUNTARIAT

Conducerea primăriei pune accent pe dialogul permanent cu cetăţenii municipiului.

În anul 2013, 71 de persoane au fost primite în audienţele săptămânale la primarul Teodor Neamţu, 62 de persoane la viceprimarul George Petrescu şi 61 de persoane la doamna secretar Maria Minea. Principalele probleme ridicate de cetăţenii înscrişi în audienţă au fost legate de locuinţele sociale şi de tip ANL şi probleme legate de lucrările de la sistemul de canalizare. În anul 2013 au fost rezolvate 184 de petiţii de către cetăţeni iar cele mai multe s-au referit la probleme de asfaltare, apă – canal, colectarea deşeurilor menajere, câinii comunitari, locuinţe sociale.

DEZBATERIDemocraţia participativă a fost susţinută şi în acest an, Serviciul Relaţii organizând diferite dezbateri publice pe parcursul anului 2013: Dezbatere publică a proiectului de buget pe anul 2013,Regulamentul de eliberare a avizului de spargere şi condiţiile de refacere a sistemului rutier şi a spaţiilor aparţinând domeniului public”, „Organizarea şi funcţionarea activităţii voluntarilor din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Mediaş“ şi „Regulamentul local privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Mediaş“.

Comunicarea cu cetăţenii a fost susţinută şi prin relaţia cu presa. Pe parcursul anului 2013 au fost publicate în presa locală, judeţeană şi naţională un număr de 253 articole în medie pe lună privind administraţia publică locală. Primăria municipiului Mediaş colaborează cu 8 agenţii din presa centrală, 1 din presa regională, 16 din presa judeţeană şi 12 din presa locală. La secţiunea ştiri municipale de pe site-ul primăriei www.primariamedias.ro au fost publicate un  număr de 138 de anunţuri de interes public. Primarul municipiului Mediaş Teodor Neamţu a susţinut 48 de conferinţe de presă în anul 2013.

VOLUNTARICentrul de Voluntariat Mediaş a desfăşurat activităţi care să ofere societăţii locale un punct de întâlnire între necesităţile sociale şi posibilitatea rezolvării lor prin intermediul resursei umane – voluntarii.    Pentru îndeplinirea obiectivelor centrului,în cursul anului 2013 au fost derulate următoarele acţiuni:

Parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Sibiu în cadrul proiectului “ Crearea si dezvoltarea unei retele de management a proiectelor antidrog”, finantat prin Programul Operational Dezvoltarea Administrativă – Participare în cadrul activităţii A3 ”Organizarea si derularea cursurilor de manageri de proiect” – ianuarie – mai 2013, participare în cadrul Campaniei “Zilele Sociale ale judetului Sibiu – Responsabilitate, Comunitate, Participare Sociala, Zilele Asistenţei Sociale – Sibiu 2013 marcate prin Târgul furnizorilor de servicii sociale, Parteneriat cu Casa Gazelor Naturale, Crucea Rosie – Subfiliala Medias şi Fundaţia Andreea, în cadrul proiectului de responsabilitate Sociala: “Săptămâna Sănătătii” – 01- 04 aprilie 2013.

Centrul de Voluntariat Mediaş a participat la modulul de formare ,,Mentor2B” în contextul Programului Tineret în Actiune. În săptămâna 27-31 mai 2013 a avut loc “Cafeneaua Publică” (o metodă non-formală de promovare a voluntariatului în rândul tinerilor medieşeni) Mai poate fi menţionată participarea la Campania Natională “Săptămâna Naţională a Voluntariatului” prin următoarele activităţi locale: Campanie: ,,Pic cu Pic se-adună viaţa!” – donare de sânge, VOL Hour –  module de training pentru elevi susţinute de către persoane acreditate şi specializate,“Năşeşte un ONG” – Workshop la care au participat instituţii, companii, filiale şi subfiliale ale agenţiilor multinaţionale, au fost prezentate şi dezbătute subiectele fiscale şi financiare ale implicării companiilor în campaniile sociale, participare la “Bazarul de Paşti”,  la Festivalul ”Mediaş – Cetate Medievală 2013 , la  MECEFF cea ce-a treia editie în iunie 2013,colaborare la  proiectul: Mediaş – punct Regional – SAR”, Caravana SEV – 2013,participare la acţiunea“Let’s Do it!”, la  proiectul “ Descoperă Mediaşul” in colaborare cu asociaţia “Rotaract Mediaş” în octombrie, realizarea proiectului educaţional “Bani de buzunar” – concurs de creaţie, workshop, curs de formare pt elevi şi realizarea proiectului educaţional“ IMPLIC”.

Consiliul Local al Tinerilor a desfăşurat încă de la înfiinţare o serie de activităţi şi proiecte destinate tinerilor. La nivel local principalele proiecte desfăşurate de CLT au fost cele două campanii umanitare „Hrăneşte un zâmbet” organizate cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi Crăciun. Prin intermediul acestor campanii au fost ajutaţi aproximativ 600 de copii  cu o situaţie materială precară din municipiul Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou.

clt1Consiliul Local al Tinerilor şi Primăria Mediaş au organizat cea de a V-a ediţie a proiectului Biblioteca vie. Manifestarea s-a desfăşurat în perioada în perioada 23-25 octombrie. „Biblioteca Vie” îşi propune să promoveze respectul pentru drepturile omului şi demnitatea umana, să atragă atenţia asupra diversităţii şi să stimuleze dialogul între oameni. Biblioteca Vie funcţionează ca o biblioteca obişnuită, având însa doua aspecte importante: cărţile sunt fiinţe umane şi intră într-un dialog personal cu cititorul. În cadrul acestei ediţii a Bibliotecii vii au fost prezente 30 de persoane în calitate de „carte vie” şi aproximativ 200 de cititori.

Cu sprijinul Primăriei Mediaş şi a societăţii ECO-SAL Consiliul Local al Tinerilor a organizat în 2013 o campanie de schimbare de comportament „Civilizează-te!”, în 10 parcuri din Municipiul Mediaş. Scopul campaniei a fost de a modifica comportamentul persoanelor care frecventează parcurile şi promovarea păstrării curăţeniei, astfel au fost amplasate pe aparatele de joacă, bănci şi coşurile de gunoi mesaje privind păstrarea curăţeniei.

Consiliul Local al Tinerilor sprijină acţiunile caritabile organizate la nivelul municipiului,  astfel în data de 10 octombrie 2013 a participat la un concert caritabil organizat de Direcţia de Asistenţă Socială pentru Mihaela Belciu, o mămică singură, cu 3 copii, cu probleme grave de sănătate. Tinerii consilieri au promovat pe reţelele de socializare şi în licee cazul, şi au făcut donaţii.

În 24 – 28 iunie 2013 Consiliul Local al Tinerilor a participat ca şi voluntar la organizarea cea de-a treia ediţie a Festivalului „Mediaş Central European Film Festival” astfel tinerii consilieri şi voluntari (30 de tineri) au fost implicaţi în activităţi de organizare prin care au avut ocazia să cunoască actori, regizori, scenarişti din diferite state europene, să înţeleagă ce înseamnă implicare, socializare, creativitate, energie, spirit de echipă. Deja devenit tradiţie, evenimentul „Ziua Recoltei” ajuns la a X-a ediţie în 2013 şi a reunit şi în piaţa din faţa primăriei gospodine şi gospodari, producători şi cumpărători. Sute de medieşeni au participat la acest eveniment care a reuşit să atragă foarte mulţi comercianţi cu  o ofertă extrem de bogată de produse. Ca în fiecare an, Consiliul Local al Tinerilor este implicat în organizarea evenimentului având sarcina de a identifica tinerele talente din şcolile şi liceele din oraş şi de a le  prezenta publicului larg în cadrul programului artistic.

SIGURANŢĂ ŞI PROTECŢIA CETĂŢENILOR

politiePe linie de ordine şi linişte publică, Poliţia Locală Mediaş a avut ca principal obiectiv în anul 2013 asigurarea ordinii şi siguranţei publice, a vieţii, integrităţii corporale, patrimoniului public şi privat, prin exercitarea unei activităţi profesioniste, care să contribuie la creşterea continuă a încrederii şi sentimentului de siguranţă publică al cetăţenilor. Toate acestea s-au realizat printr-un program comun de pază, ordine publică şi siguranţa cetăţeanului, care a îmbinat armonios activităţile agenţilor Poliţiei locale, lucrătorilor de poliţie şi jandarmilor, fiecare categorie de forţe având delimitate competenţele şi răspunderile.

Personalul instituţiei a fost angrenat în mai multe acţiuni privind asigurarea ordinii şi liniştii publice, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia municipiului, actelor de comerţ ilicit stradal, de combatere a cerşetoriei,  protecţia mediului înconjurător, a parcării ilegale în zonele şi locurile stabilite prin Planul pentru ordine şi siguranţă publică a municipiului. Totodată, s-a acţionat pentru prevenirea săvârşirii faptelor de furt de pe terenurile agricole în satul aparţinător Ighişul Nou.

În anul 2013 , s-au asigurat fondurile necesare pentru utilarea dispeceratului Poliţiei Locale cu aparatură şi tehnică specifică , în sumă totală de 64553 lei, astfel încât să se poată conecta toate camerele video care sunt instalate şi cele care se vor instala pe domeniul public. În aceste condiţii se va putea interveni rapid atunci când se constată fapte de natură contravenţională şi se substituie astfel lipsa de personal.  În prezent, din locaţiile în care sunt montate camere video se captează imaginile în timp real şi se acţionează în cel mai scurt timp pentru luarea măsurilor legale atunci când se impune. Se captează imagini de la 46 camere video.

Au fost adresate de către cetăţeni, verificate şi soluţionate  1051 sesizări verbale, telefonice şi  scrise, au fost legitimate un număr de 4216 persoane, au fost avertizate verbal un număr de 1455 persoane, s-au aplanat un număr de 123 stări conflictuale, s-au executat un număr de 487 pânde pe raza municipiului şi a satului aparţinător Ighişul Nou, s-au desfăşurat 754 activităţi în comun cu Poliţia Municipală, au fost predate 14 persoane Poliţiei Municipale , ca urmare a comiterii unor infracţiuni, s-au desfăşurat 166 acţiuni în comun cu angajaţii autorităţii locale, au fost duse la îndeplinire 91 mandate de aducere , emise de Judecătoria Mediaş. Totodată în anul 2013 , poliţiştii locali au aplicat un număr de 1378 sancţiuni contravenţionale. Din cele 1378 sancţiuni contravenţionale aplicate, 852 au fost cu amenda , în sumă totală de 302 030 lei , iar 526  au fost cu avertisment scris .

În anul 2013 a continuat modernizarea sistemului de alarmare, fiind achiziţionată o sirenă electronică  de 600 W prin care se pot transmite mesaje vocale şi care se interconectează cu noua centrala de alarmare de tip electronic, sirenă care s-a montat pe clădirea SC Kromberg&Schuberth SRL. În acest fel cu paşi mici transformăm sistemul de alarmare din municipiul Mediaş dintr-unul nesatisfăcător în unul modern, de nivelului secolului XXI, având în prezent 4 sirene electronice.

S-a întocmit Planul de Apărare Împotriva Inundaţiilor, Gheţurilor şi Poluărilor Accidentale al Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă Mediaş.

PLANÎn anul 2013 s-au efectuat 18 analize la fântânile publice/izvoarele din municipiul Mediaş. Ca urmare a buletinelor de analiză, probele recoltate din sursele publice Izvorul Dorului, fântâna publică Ighişul Nou-şcoală, izvorul Greweln, fântâna Turda 14 şi Şos. Sibiului (parcare) sunt corespunzătoare la parametrii bacteriologici şi chimici analizaţi (Apă Potabilă). Probele din sursele publice de pe str. Izvorului, Mureş, Gloria, Bastionului, Luduş, Eforie sunt corespunzătoare la parametrii bacteriologici, dar necorespunzătoare la parametrii chimici, cu concentraţia de nitraţi peste limita admisă prin lege (plăcuţă de avertizare cu înscrisul „apa nu este bună de folosit pentru sugari şi copii mici”). Probele din fântâna de pe Str. Morii de Scoarţă sunt necorespunzătoare la parametri bacteriologici şi corespunzătoare la parametrii chimici. Probele la sursele de apă rămase, str. Cluj, Ciocârliei, Dealului 15, Pasaj După-Zid 2, Stejarului şi Momezei (Viţei) sunt necorespunzătoare atât chimic cât şi bacteriologic (plăcuţă de avertizare cu înscrisul „apa nu este bună de băut”).

Raportul va fi publicat în întregime pe site-ul Primăriei Municipiului Mediaş http://www.primariamedias.ro, acesta fiind un scurt rezumat.

Advertisements

About Teodor Neamtu

Primarul Municipiului Medias.
This entry was posted in Campanie 2012. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s